Synonymer till framställning

beredning, framtagning, presentation, produktion, redogörelse, tillverkning, utveckling, framförande, framläggning, presentera, framställande, berättelse, beskrivning, deklaration, förklaring, protokoll, rapport, rapportering, redovisning, skildring, utläggning, utsago, framställa, manufaktur