Synonymer till framryckning

avancera, framskrida, rycka framåt, vinna befordran