Synonymer till framhålla

accentuera, betona, understryka, framhäva, inskärpa, markera, poängtera, betoning, accentuering, markering, tonvikt, påpeka