Synonymer till framhäva

betona, accentuera, framhålla, inskärpa, markera, poängtera, understryka, påpeka, betoning, anmärka, antyda, indikera