Synonymer till framflytta

senarelägga, skjuta fram