Synonymer till framföra

förmedla, leverera, presentera, säga, uppträda, uppvisa, uttrycka, sprida, effektuera, förse, överlämna, framlägga, introducera, lägga fram, presentation, visa, berätta, intyga, tala, tala om, utropa, yttra, agera, framträda, formulera