Synonymer till frambringa

alstra, bilda, framkalla, framställa, generera, skapa, prestera, producera, skaffa, åstadkomma, bringa, inducera, orsaka, provocera, väcka, vålla, fabricera, förfärdiga, tillverka, tillverkning, utarbeta, klara av, utföra, uträtta, göra, anskaffa, fixa, inbringa, införskaffa, inhämta, uppbringa, dana, designa, forma, grunda, instifta, konstruera, kreera, laga, upprätta, utforma, genomdriva, uppnå