Synonymer till frånvaro

avsaknad, brist, fattas, frånvarande, uteblivande, bortovaro, skolk, uteblivelse, inte närvarande