Synonymer till frånvaro av

brist, armod, avsaknad, fel, insufficiens, knapphet, nöd, otillräcklighet, saknar, sinande, svaghet, underskott