Synonymer till frånta

beröva, frånhända, fråntaga, lägga beslag på, ta ifrån, tjuva, undandraga