Synonymer till frånstöta

avvisa, avfärda, förkasta, neka, nobba, rata, snoppa av, tillbakavisa