Synonymer till frågeformulär

enkät, intervjuundersökning