Synonymer till fortskridande

fortgående, oavbruten, pågående, fortlöpande, konsekutiv, kontinuerlig, ständig, under utveckling, progress, progressiv, ihållande, jämn, löpande, regelbundet, sammanhängande, framsteg, framåtskridande, utveckling