Synonymer till fortsätta

fortgå, fortskrida, förlöpa, löpa, progression, pågå, gå vidare