Synonymer till fortlöpande

fortskridande, konsekutiv, kontinuerlig, oavbruten, pågående, ständig, under utveckling, fortgående, progress, progressiv, ihållande, jämn, löpande, regelbundet, sammanhängande, oupphörlig, stadigvarande, aktuell, bestående, evig, evinnerlig, idelig, konstant, kronisk, oföränderlig, oupphörligen, outsinlig, permanent, varaktig