Synonymer till fortgående

fortskridande, oavbruten, pågående, fortlöpande, kontinuerlig, progress, progressiv, ihållande, oupphörlig, stadigvarande, ständig, aktuell, löpande