Synonymer till fortgå

fortskrida, fortsätta, förlöpa, löpa, progression, pågå, gå vidare, förflyta, passera, utfalla, kuta, lubba, parningsbenägen, ränna, springa