Synonymer till fortfara

förbli, kvarbli, bestå, bibehålla, fortbestå