Synonymer till fortbestå

fortleva, förbli, bestå, bibehålla, fortfara