Synonymer till forska

eftersöka, leta efter, söka, undersöka, eftersträva, kolla, leta, analysera, efterforska, examinera, granska, granskning, gräva, inspektera, klargöra, rekognoscera, skärskåda, sondera, spaning, studera, ta reda på, testa, utforska, utreda