Synonymer till formulering

ordval, skrivsätt, uttryck, uttryckssätt, benämning, fras, min, talesätt, term