Synonymer till formulera

utforma, uttrycka, bilda, designa, konstruera, modellera, planlägga, skapa, skulptera, upprätta, utarbeta, utveckla, framföra, visa, yttra