Synonymer till formge

designa, skapa, utforma, forma, bearbeta, bilda, dana, gestalta, konstruera, prägla, skulptera, stöpa, utveckla