Synonymer till forma

bearbeta, behandla, ombilda, omforma, processa, påverka, bilda, alstra, etablera, grunda, instifta, skapa, upprätta, uppstarta, utforma, dana, formge, gestalta, konstruera, prägla, skulptera, stöpa, utveckla, designa, framträda som, spela, utgöra, bygga, tillverka, inpränta, känneteckna, trycka, frambringa, framställa, göra, kreera, laga, producera, gjuta, elaborera, förbättra, förfina