Synonymer till fly

förstöra, lägga benen på ryggen, rymma, smita, undkomma, undslippa, demolera, fördärva, förgöra, förinta, föröda, ha sönder, krossa, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, tillintetgöra, utplåna, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga, få plats, hysa, innefatta, innehålla, omfatta, sticka, slippa, slippa undan, undfly, undgå