Synonymer till flummig

oklar, diffus, dunkel, grumlig, luddig, oskarp, otydlig, oviss, suddig, svävande, svårdefinierbar, vag