Synonymer till fjättra

binda, foga, fängsla, fästa, knyta, mensskydd, surra, säkra, vira, fasthålla, kedja, koppla, bura in, frihetsberöva, kätting, länk, serie, anknyta, ansluta, associera, fatta, förbinda, förena, förknippa