Synonymer till fixa

anordna, arrangera, inrätta, organisera, ordna, dona, fiffla, greja, kirra, laga, lösa, ombesörja, reparera, rodda, skaffa, syssla, uträtta, åtgärda, klara, bereda, operera, repparera, skapa, tillreda, frigöra, knäcka, sköta, administrera, gruppera, indela, klassificera, ombestyra, planera, ranka, reda, sortera, strukturera, system, systematisera, avhjälpa, lagning, underhålla, återställa, anskaffa, bringa, frambringa, inbringa, införskaffa, inhämta, uppbringa, arbetsuppgift, bestyr, förehavande, göra, göromål, jobb, ockupation, pyssla, sysselsättning, uppgift, verksamhet, yrke, företa, genomföra, handla, prestera, utföra, åstadkomma