Synonymer till fira

celebrera, festa, kalasa, röja, svira, gratulera, hylla, högtidlighålla, sänka ned, lyckönska, uppvakta, hedra, prisa, ära