Synonymer till finish

mål, slutspurt, destination, destinationsort, dialekt, föresats, intention, koncept, mat, mening, målsättning, riktpunkt, rättegång, rättsfall, slutpunkt, upplopp