Synonymer till fientlighet

fiendskap, agg, hätskhet, schism