Synonymer till fiendskap

agg, groll, illvilja, fientlighet, hätskhet, schism, bitterhet, konflikt, missämja, oenighet, osämja, tvist