Synonymer till felutvecklad

missbildad, abnorm, deformerad, vanskapt