Synonymer till feltolkning

förvillelse, missförstånd, missuppfattning, villfarelse