Synonymer till felfri

fullständig, fulländad, intakt, korrekt, oklanderlig, perfekt, riktig, alldeles, fullkomligt, färdig, genomgripande, hel, helt, komplett, obetingad, ofelbar, total, fullkomlig, obruten, oskadad, adekvat, exakt, juste, precis, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sann, snyggt, fläckfri, hedersam, hedervärd, klanderfri, oförvitlig, redbar, fullkomlighet, fulländning, idealisk, klockren, superb, utan brist, utmärkt, utomordentlig, autentisk, egentlig, oförfalskad, otvetydig, reell, sanningsenlig, sant, tillbörlig, verklig, äkta