Synonymer till felaktighet

avvikelse, abnormitet, anomali, avsteg, deviation, differens, diskrepans, skillnad, defekt, bristfällig, felaktig, skadad, trasig