Synonymer till felaktig

defekt, bristfällig, felaktighet, skadad, trasig, inadekvat, inkorrekt, oriktig, orätt, osann, bristande, ej passande, otillfredsställande, fel, felaktigt, falsk