Synonymer till fel

brist, armod, avsaknad, frånvaro av, insufficiens, knapphet, nöd, otillräcklighet, saknar, sinande, svaghet, underskott, felaktigt, inkorrekt, mankemang, misstag, oriktig, orätt, olyckligt, felaktig, krångel, problem, blunder, fadäs, felsteg, stolpskott, tabbe, tavla, osann