Synonymer till fattig

arm, påver, ömklig, pank, student, torftig, utfattig, utblottad, sliten, elev, studerande, enkel, futtig, karg, knapp, knapphändig, skral