Synonymer till fattas

avsaknad, brist, frånvarande, frånvaro, uteblivande, sakna, saknas