Synonymer till fastställande

beslut, dom, bestämmelse, föreskrift, förordning, klausul, regel, regler, rättsregel, stadga, bestämning, konstaterande, slutsats