Synonymer till fast

kompakt, orubblig, permanent, solid, stabil, stadig, massiv, tät, bestämd, envis, hårdnackad, obeveklig, oomkullrunkelig, orörlig, ståndaktig, bestående, ihållande, stationär, ständig, varaktig, varaktigt, gedigen, hållbar, kraftig, rejäl, stark, bastant, robust, stadigt, trygg, handfast, korpulent, säker