Synonymer till farkost

fordon, skepp, åkdon, fortskaffningsmedel, färdmedel, transportmedel, tåg, båt, fartyg, skuta