Synonymer till farit

rest, kvarleva, kvarvarande, spillra, åkt, återstod, återstående, överskott