Synonymer till farhåga

frukta, misstanke, rädsla, ängslan, befara, fasa, rädslas, aning, föraning, bävan, fruktan, räddhåga, skräck, ångest, kval, nervositet, olust, oro