Synonymer till farbar

segelbar, öppen, meddelsam, offentlig, på vid gavel, rättfram, tillgänglig, tillmötesgående, vidsträckt, vidsynt, öppet