Synonymer till fallenhet

förmåga, talang, kapacitet, kompetens, potens, potential, resurs, skicklighet, begåvning