Synonymer till fallande

avtagande, minskande, minskning, nedgång, tillbakagång, baisse, fall, nedåtgående, sjunkande, sluttande