Synonymer till förvränga

förställa, förvanska, ändra, byta, byte, förändra, justera, korrigera, modifiera, omarbeta, omdana, omskapa, redigera, revidera, skifta