Synonymer till förvirrad

bortkommen, tafatt, vilsekommen, vilsen, virrig, desorienterad, snurrig, vimsig, kaotisk, omtumlad, yr, tankspridd, borta